Poręczenia wadialne

Poręczenia wadialne

 

Dla kogo?

Dla małych i średnich przedsiębiorstw, działających w formie spółek, jak również dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

W jakim celu?

Poręczenie jest formą złożenia wadium na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, może być również stosowane w innych postępowaniach przetargowych.

 

Jak ubiegać się o uzyskanie poręczenia?

Przedsiębiorca zainteresowany poręczeniem powinien złożyć wniosek o udzielenie pakietu wadialnego i podpisać umowę z funduszem poręczeniowym. Pakiet jest ważny przez 12 miesięcy, a poręczenia wadialne pod kolejne zamówienia są wystawiane w ciągu 3 dni roboczych.

 

Gdzie można zapoznać się z dokumentami niezbędnymi do uzyskania poręczenia?

Wszystkie dokumenty (m.in. regulamin, wzory wniosków, cennik) są dostępne na stronie internetowej www.poreczeniakredytowe.pl

 

Jakie są korzyści z poręczeń wadialnych?

Dzięki poręczeniu przedsiębiorca startujący w przetargu nie musi angażować własnych środków pieniężnych na zapłatę wadium. Uzyskanie poręczenia nie wiąże się z wysokimi kosztami (opłata za pakiet wadialny wynosi 1%, a za jednostkowe poręczenie od 0,5% wartości wadium). Procedura ubiegania się o poręczenie jest prosta i mało czasochłonna.

 

Do kogo zgłosić się po poręczenie?

Można kontaktować się bezpośrednio ze Spółką „Poręczenia Kredytowe" lub też z jednym z naszych przedstawicieli.

L.p.

Nazwa Instytucji

Dane kontaktowe

 

1.

 

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

63-200 Jarocin

Ul. Tadeusza Kościuszki 15B

Fax (62) 720 90 94, (62) 740 02 95

jfpk@jarocin.com.pl

 

2.

 

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

86-300 Grudziądz

Ul. Sienkiewicza 22

Tel. / Fax: 0 56 461 23 77

gpk@gpk.grudziadz.pl

NASI PARTNERZY:

< >

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

< >