O FUNDUSZU

O FUNDUSZU

"Poręczenia Kredytowe" Spółka z o.o. została założona przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w kwietniu 2005 roku, by kształtować korzystny klimat dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

 

Misja

Misją Spółki jest wspieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie miejsc pracy, szczególnie na obszarach wiejskich i w małych miastach, w celu wyrównywania szans i harmonijnego rozwoju przedsiębiorczości na terenie kraju.

 

Działalność

"Poręczenia Kredytowe" koncentrują swoją działalność na udzielaniu pożyczek i poręczeń. Dodatkowo prowadzą działalność edukacyjną, szkoleniową i doradczą dla mikro, małych i średnich firm. W trakcie swojej działalności Spółka udzieliła pomocy m.in. ze środków Unii Europejskiej ponad 2000-om przedsiębiorców, współpracując m.in. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Urzędami Marszałkowskimi i Ministerstwem Gospodarki przy realizacji 9 projektów pożyczkowych (POWÓDŹ 2010, JEREMIE), poręczeniowych i szkoleniowych, których łączna wartość przekroczyła 130 mln złotych.

Kontakt z doradcą

 • 22 890 98 00
 • biuro@poreczeniakredytowe.pl

 • ul. Miedziana 3A, lok. 22
  00-814 Warszawa

Kalkulator

Oblicz ratę pożyczki

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu

Andrzej Sochaj

 

 

 

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Oksiuta

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Balazs

Ireneusz Niewiarowski 
Paulina Zagórska
Robert Pokora

Chat

)
  is typing...

  Użyj poniższego formularza i napisz do nas.

  Wyślij wiadomość Cancel