PROJEKTY ZREALIZOWANE

Zrealizowane projekty i programy:

1) 2005 - 2007

Zwiększenie możliwości poręczeniowej funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. Projekt o wartości ponad 16 mln zł, obejmujący udzielanie poręczeń kredytów dla MŚP z terenu całego kraju, realizowany we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

2) 2005 - nadal

Działalność poręczeniowa Spółki. Łączna wartość udzielonych poręczeń na koniec 2014 roku przekraczała 75 mln zł, realizowany we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

3) 2007 - 2013

W ramach projektu „Dokapitalizowanie Funduszu Poręczeniowego w Łańcucie” – współfinansowanie Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

4) 2010 - 2012

Profesjonaliści na trudne czasy. Projekt o wartości 1,7 mln zł, obejmujący przeszkolenie 700 osób w zakresie związanym z prowadzeniem i finansowaniem działalności gospodarczej, realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

5) 2010 - 2017

Dokapitalizowanie funduszu poręczeniowego w Łańcucie. Projekt o wartości 10 mln zł, obejmujący udzielanie poręczeń kredytów dla MŚP z terenu woj. podkarpackiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

6) 2010 - 2014

Powódź 2010 – program Ministerstwa Gospodarki w zakresie wsparcia przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z terenu województwa podkarpackiego. W ramach całego projektu Spółka udzieliła 633 pożyczek na łączną kwotę przekraczającą 28 mln zł.

7) 2011 - 2013

Wsparcie inwestycji sektora MŚP oraz firm rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt o wartości 4,8 mln zł, obejmujący udzielanie pożyczek dla MŚP z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym.

8) 2011 - 2018

Wspieranie rozwoju MŚP. Działalność w ramach umowy o wspólnym przedsięwzięciu podpisanej z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-Counterpart Found”, polegająca na udzielaniu pożyczek MŚP na terenie całego kraju ze środków EFRWP-CF, ze szczególnym uwzględnieniem woj. podkarpackiego. Pomoc udzielona w ramach tego projektu przekracza 11 mln zł.

9) 2013 - 2015

Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim. Projekt o wartości 4,4 mln zł, obejmujący udzielanie pożyczek dla MŚP z terenu woj. mazowieckiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

10) 2015 - 2016

Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim. POŻYCZKA dla START-UPÓW. Projekt o wartości 2,17 mln zł, obejmujący udzielanie pożyczek dla MŚP w fazie START-UP z terenu woj. mazowieckiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Spółka przez 14 lat swojej działalności pomogła tysiącom przedsiębiorców na kwotę łączną przekraczającą 140 mln. zł.

Kontakt z doradcą

 • 22 890 98 00
 • biuro@poreczeniakredytowe.pl

 • ul. Miedziana 3A, lok. 22
  00-814 Warszawa

Kalkulator

Oblicz ratę pożyczki

Chat

)
  is typing...

  Użyj poniższego formularza i napisz do nas.

  Wyślij wiadomość Cancel