PROJEKTY ZREALIZOWANE

Zrealizowane projekty i programy:

1) 2005 - 2007

Zwiększenie możliwości poręczeniowej funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. Projekt o wartości ponad 16 mln zł, obejmujący udzielanie poręczeń kredytów dla MŚP z terenu całego kraju, realizowany we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

2) 2005 - nadal

Działalność poręczeniowa Spółki. Łączna wartość udzielonych poręczeń na koniec 2014 roku przekraczała 75 mln zł, realizowany we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

3) 2007 - 2013

W ramach projektu „Dokapitalizowanie Funduszu Poręczeniowego w Łańcucie” – współfinansowanie Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

4) 2010 - 2012

Profesjonaliści na trudne czasy. Projekt o wartości 1,7 mln zł, obejmujący przeszkolenie 700 osób w zakresie związanym z prowadzeniem i finansowaniem działalności gospodarczej, realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

5) 2010 - 2017

Dokapitalizowanie funduszu poręczeniowego w Łańcucie. Projekt o wartości 10 mln zł, obejmujący udzielanie poręczeń kredytów dla MŚP z terenu woj. podkarpackiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

6) 2010 - 2014

Powódź 2010 – program Ministerstwa Gospodarki w zakresie wsparcia przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z terenu województwa podkarpackiego. W ramach całego projektu Spółka udzieliła 633 pożyczek na łączną kwotę przekraczającą 28 mln zł.

7) 2011 - 2013

Wsparcie inwestycji sektora MŚP oraz firm rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt o wartości 4,8 mln zł, obejmujący udzielanie pożyczek dla MŚP z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym.

8) 2011 - 2018

Wspieranie rozwoju MŚP. Działalność w ramach umowy o wspólnym przedsięwzięciu podpisanej z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-Counterpart Found”, polegająca na udzielaniu pożyczek MŚP na terenie całego kraju ze środków EFRWP-CF, ze szczególnym uwzględnieniem woj. podkarpackiego. Pomoc udzielona w ramach tego projektu przekracza 11 mln zł.

9) 2013 - 2015

Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim. Projekt o wartości 4,4 mln zł, obejmujący udzielanie pożyczek dla MŚP z terenu woj. mazowieckiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

10) 2015 - 2016

Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim. POŻYCZKA dla START-UPÓW. Projekt o wartości 2,17 mln zł, obejmujący udzielanie pożyczek dla MŚP w fazie START-UP z terenu woj. mazowieckiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

11) 2017 - 2019

  „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. realizowała program pożyczkowy adresowany do Przedsiębiorców zrzeszonych w Lokalnych Grupach Działania. Celem programu było wsparcie lokalnych Przedsiębiorców którzy uzyskali pomoc finansową z funduszy pomocowych, którymi dysponują Lokalne Grupy Działania. Środki z programu pożyczkowego „Wspieranie Rozwoju MŚP” (WRP) w ramach Lokalnych Grup Działania pochodziły ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Pożyczki przeznaczone były na m.in. sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem, prowadzeniem lub rozwojem działalności gospodarczej takich jak: finansowanie inwestycji (zakup maszyn, urządzeń i narzędzi; budowa budynków), wspieranie przedsięwzięć rozwojowych (w szczególności tworzenie nowych miejsc pracy), finansowanie wydatków o charakterze obrotowym, a także finansowanie pomostowe (finansowanie nakładów do czasu wypłaty dotacji) i finansowanie wkładu własnego Projektu.

W ramach naszego programu istniała możliwość sfinansowania do 100% wartości inwestycji, na okres nawet do 96-ciu miesięcy z opcją karencji. Spółka „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. oferowała bardzo korzystne oprocentowanie na poziomie 5,25 pp., a maksymalna kwota pożyczki wynosić mogła 500 000 PLN.

W listopadzie 2017 roku Linia pożyczkowa w ramach Lokalnych Grup Działania zdobyła wyróżnienie w konkursie „Innowacyjny produkt rolniczy” w kategorii „Finanse i ubezpieczenia”. Konkurs organizowany był przez magazyn Farmer.

20.11.2017, Warszawa, fot.Pawel Pawlowski/zelaznastudio, Przyznanie nagród „Innowacyjny Produkt Rolniczy 2017” oraz „Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2017” n.z Krzysztof Oksiuta

Spółka przez 14 lat swojej działalności pomogła tysiącom przedsiębiorców na kwotę łączną przekraczającą 140 mln zł.

Kontakt z doradcą

 • 22 890 98 00
 • biuro@poreczeniakredytowe.pl

 • ul. Miedziana 3A, lok. 22
  00-814 Warszawa

Kalkulator

Oblicz ratę pożyczki

Chat

)
  is typing...

  Użyj poniższego formularza i napisz do nas.

  Wyślij wiadomość Cancel