POŻYCZKA OBROTOWA

Pożyczka obrotowa

(Informujemy, że w związku z wyczerpaniem środków finansowych Spółka wstrzymała udzielanie pożyczek obrotowych z programu WRMP)

Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm rozpoczynających działalność gospodarczą udzielane są ze środków własnych "Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. pochodzących z dofinansowania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Gwarantujemy:

 • finansowanie do 100% kosztów wartości przedsięwzięcia
 • do 100 tys. złotych
 • brak konieczności posiadania wkładu własnego
 • uproszczoną procedurę uzyskania pożyczki
 • krótki czas rozpatrywania wniosku i uruchomienia środków
 • możliwość zabezpieczenia pożyczki poręczeniem Funduszu Poręczeniowego

Możesz wziąć pożyczkę obrotową na następujących warunkach:

 • kwota pożyczki do 100 tys. zł
 • okres spłaty - maksymalnie do 12 miesięcy
 • odsetki naliczane i płatne w okresach miesięcznych

Oprocentowanie:

 1. Według zmiennej stopy redyskonta weksli + marża nie większa niż 3,5%
  (działalność prowadzona dłużej niż 24 miesiące)
 2. Według zmiennej stopy redyskonta weksli + marża nie większa niż 5,5%
  (działalność prowadzona krócej niż 24 miesiące)
 3. Prowizja za udzielenie pożyczki: 1,5% do 2,5%
  (wysokość prowizji uzależniona od oceny ryzyka transakcji)

Kalkulator pożyczkowy

Maksymalnie 100000 zł
Do 12 miesięcy

To pożyczka dla Ciebie, jeśli:

 • jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą
 • masz wolny zawód
 • prowadzisz działalność gospodarczą bądź dopiero ją rozpoczynasz
 • posiadasz zdolność do spłaty pożyczki
 • posiadasz określony cel wykorzystania pożyczki
 • posiadasz możliwość zabezpieczenia spłaty pożyczki

 

Pożyczkę możesz przeznaczyć na:

 • finansowanie wydatków o charakterze obrotowym
Pożyczka obrotowa 1

 Zabezpieczenia

 • obligatoryjnie: weksel in blanco + zabezpieczenie dodatkowe (uzgodnione i zaakceptowane przez Spółkę)

Więcej informacji na temat warunków udzielania pożyczek:

„Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o.
ul. Miedziana 3A lok. 22 00-814 Warszawa
Tel.: 22 890 98 00, 22 890 98 15
biuro@poreczeniakredytowe.pl

Kontakt do Partnera w woj. kujawsko-pomorskim:

„Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o.
                                                                                          ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, bud. H, pok. 101,                                                                                       86-300 Grudziądz
tel. 513 433 119

Chat

)
  is typing...

  Użyj poniższego formularza i napisz do nas.

  Wyślij wiadomość Cancel