POŻYCZKA INWESTYCYJNA

Pożyczka obrotowa

(Informujemy, że w związku z wyczerpaniem środków finansowych Spółka wstrzymała udzielanie pożyczek inwestycyjnych z programu WRMP)

Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm rozpoczynających działalność gospodarczą udzielane są ze środków własnych "Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. pochodzących z dofinansowania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Gwarantujemy:

 • finansowanie do 100% kosztów wartości przedsięwzięcia
 • do 500 tys. złotych
 • brak konieczności posiadania wkładu własnego
 • uproszczoną procedurę uzyskania pożyczki
 • krótki czas rozpatrywania wniosku i uruchomienia środków
 • możliwość zabezpieczenia pożyczki poręczeniem Funduszu Poręczeniowego

Możesz wziąć pożyczkę inwestycyjną na następujących warunkach:

 • kwota pożyczki do 500 tys. zł
 • dopuszczalny 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału
 • okres spłaty - maksymalnie do 96 miesięcy dla pożyczki powyżej 200 tys. zł,
  do 60 miesięcy dla pożyczki do 200 tys. zł
 • odsetki naliczane i płatne w okresach miesięcznych

Oprocentowanie:

 1. Według zmiennej stopy redyskonta weksli + marża nie większa niż 3,5%
  (działalność prowadzona dłużej niż 24 miesiące)
 2. Według zmiennej stopy redyskonta weksli + marża nie większa niż 5,5%
  (działalność prowadzona krócej niż 24 miesiące)
 3. Prowizja za udzielenie pożyczki: 1,5% do 2,5%
  (wysokość prowizji uzależniona od oceny ryzyka transakcji)

Kalkulator pożyczkowy

Maksymalnie 500000 zł
Do 96 miesięcy

To pożyczka dla Ciebie, jeśli:

 • jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą
 • masz wolny zawód
 • prowadzisz działaność gospodarczą bądź dopiero ją rozpoczynasz
 • posiadasz zdolność do spłaty pożyczki
 • posiadasz określony cel wykorzystania pożyczki
 • posiadasz możliwość zabezpieczenia spłaty pożyczki
Pożyczka inwestycyjna

Pożyczkę możesz przeznaczyć na:

 • finansowanie inwestycji
 • rozwój firmy
 • zorganizowanie własnego miejsca pracy przez absolwenta (w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu)
 • wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych lub technologicznych, będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych
 • przedsięwzięcia bazujące na specyficznym potencjale lokalnym, a zwłaszcza na potencjale turystycznym regionu

 

Zabezpieczenia

 • obligatoryjnie: weksel in blanco + zabezpieczenie dodatkowe (uzgodnione i zaakceptowane przez Spółkę)

Więcej informacji na temat warunków udzielania pożyczek:

„Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o.
ul. Miedziana 3A lok. 22 00-814 Warszawa
Tel.: 22 890 98 00, 22 890 98 15
biuro@poreczeniakredytowe.pl

Kontakt do Partnera w woj. kujawsko-pomorskim:

„Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o.
                                                                                           ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, bud. H, pok. 101                                                                                        86-300 Grudziądz
tel. 513 433 119

Chat

)
  is typing...

  Użyj poniższego formularza i napisz do nas.

  Wyślij wiadomość Cancel