W całym kraju

Realizacja projektu unijnego

„PORĘCZENIA KREDYTOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt
pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym
w Wisełce
” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Całkowity koszt projektu: 5 469 810,00 zł

Dofinansowanie z UE: 2 858 878,00 zł

Opis projektu, cele i rezultaty projektu

Inwestycja polegać będzie na montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na potrzeby budowanego Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego wraz z hotelem zlokalizowanego w miejscowości Wisełka, gmina Wolin.

Realizacja projektu ma na celu optymalizację zużycia energii niezbędnej dla funkcjonowania niniejszego obiektu. Wytworzona energia pożytkowana będzie na własne potrzeby, co obniży koszty zakupu energii i usług dystrybucyjnych od operatora zewnętrznego. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wpłynie na racjonalizację zużycia energii, zwiększenie jej efektywności oraz polepszenie standardów świadczonych usług.

Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, poprzez instalację ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na potrzeby budowanego Centrum konferencyjno-szkoleniowego wraz z hotelem w Wisełce. Inwestycja przyczyni się do rozwiązania problemów
w zakresie efektywności oraz racjonalności zasilania energetycznego oraz cieplnego Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Wisełce.

Realizacja projektu pozwoli na uzupełnienie braków w istniejącym systemie energetycznym oraz cieplnym zasilającym w przyszłości budowane Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, zwiększy produkcję energii ze źródeł odnawialnych, a także podniesie jakość życia odbiorców usług
i mieszkańców gminy Wolin, a także wpłynie pozytywnie na redukcję emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego. Projekt przyczyni się do zmniejszenia częstotliwości przerw w dostawach energii elektrycznej oraz cieplnej, szczególnie w sezonie letnim.

Chat

)
    is typing...

    Użyj poniższego formularza i napisz do nas.

    Wyślij wiadomość Cancel