Nowe środki unijne

Wszystkich małych i średnich Przedsiębiorców z Mazowsza z radością
informujemy, że w dniu 22 lutego 2021 roku Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą
utworzenia Instrumentu Finansowego „Pożyczka mała, w tym Mazowiecka Pożyczka
Płynnościowa”. W ramach instrumentu udzielane będą pożyczki z przeznaczeniem
na wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez MŚP oraz
zapewnienie finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi skutkami
spowodowanymi epidemią COVID-19.
BGK jako Menadżer projektu przeznaczy na utworzenie instrumentu kwotę 5 000
000 PLN. PK dołoży 1 9444 444,44 PLN, stąd do dyspozycji MŚP z Mazowsza
będzie prawie 7 mln zł.
Pożyczki udzielane będą ze środków pochodzących z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu
„Instrumenty finansowe dla mazowieckich MŚP”. O szczegółach oferty
poinformujemy wkrótce

Chat

)
    is typing...

    Użyj poniższego formularza i napisz do nas.

    Wyślij wiadomość Cancel