O funduszu

„Poręczenia Kredytowe” Spółka z o.o. została założona przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w kwietniu 2005 roku, w celu poszerzenia działalności o nową formę wsparcia dla małej i średniej przedsiębiorczości.

Misja:

Misją Spółki jest wspieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie miejsc pracy, szczególnie na obszarach wiejskich i w małych miastach, w celu wyrównywania szans i harmonijnego rozwoju przedsiębiorczości na terenie kraju.

Działalność:

"Poręczenia Kredytowe" koncentrują swoją działalność na udzielaniu pożyczek i poręczeń. Dodatkowo prowadzą działalność edukacyjną, szkoleniową i doradczą dla mikro, małych i średnich firm. W trakcie swojej działałności Spółka udzieliła pomocy m.in. ze środków Unii Europejskiej ponad 2000-om przedsiębiorców, współpracując m.in. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Urzędami Marszałkowskimi i Ministerstwem Gospodarki  przy realizacji 9 projektów pożyczkowych (POWÓDŹ 2010, JEREMIE), poręczeniowych i szkoleniowych, których łączna wartość przekroczyła 130 mln złotych. Więcej informacji o realizowanych projektach znajdziecie Państwo tutaj.  

Zarząd Spółki:                                                          Rada Nadzorcza:

Prezes Zarządu

Andrzej Sochaj


Członek Zarządu

Krzysztof Oksiuta

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Balazs


Konrad Siller

Marian Poślednik

Łukasz Dudkiewicz

Robert Pokora

 

Udziałowcy:

NASI PARTNERZY:

< >

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

< >