Aktualności

Finansowanie Lokalnych Grup Działania

Warszawa, 30 czerwca 2017

Szanowni Państwo,

Spółka „Poręczenia Kredytowe” wprowadziła do oferty nowy produkt adresowany do Przedsiębiorców skupionych wokół Lokalnych Grup Działania.

Jest to pożyczka udzielana mikro-, małym lub średnim firmom, które uzyskały pomoc finansową z funduszy pomocowych i może być przeznaczona na sfinansowanie nakładów związanych z uruchomieniem, prowadzeniem lub rozwojem działalności gospodarczej (m.in. na finansowanie inwestycji, wspieranie przedsięwzięć rozwojowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych lub technologicznych, finansowanie wydatków obrotowych).

W ramach tej oferty Spółka oferuje także finansowanie pomostowe, finansowanie wkładu własnego Projektu lub finansowanie uzupełniające.

Finansowaniem może być objęte do 100% wartości przedsięwzięcia.

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie pod numerem telefonu (22) 890 98 00 lub z oddziałem w Łańcucie, numer kontaktowy (17) 225 23 28.

NASI PARTNERZY:

< >

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

< >