Przebudowa strony internetowej 1

Pożyczka ze środków unijnych

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż firma „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. we współpracy z firmą „Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o., działające pod wspólną nazwą „Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw” wdraża na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nowy Program Pożyczkowy.
Program finansowany jest ze środków unijnych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” i uzyskał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie zatytułowane jest „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020”.
Pożyczka może zostać przeznaczona m.in. na cele:
1) wzmocnienia podstawowej działalności przedsiębiorstwa;
2) zwiększenia zdolności produkcyjnych/usługowych przedsiębiorstwa;
3) przechodzenia na nowe rynki produktowe
Do złożenia wniosku uprawnieni są Przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę/oddział albo prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz są mikroprzedsiębiorcami działającym na rynku nie dłużej niż 5 lat.
Dostępne środki finansowe oprocentowane mogą być na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę: www.pksp.pl lub do oddziału „Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. w Grudziądzu przy ul. Sienkiewicza 22 (http://gpk.grudziadz.pl)

Pozdrawiamy,
Zespół „Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o.

Chat

)
    is typing...

    Użyj poniższego formularza i napisz do nas.

    Wyślij wiadomość Cancel