Realizacje

Zrealizowane projekty i programy:

1) 2005-2007

Zwiększenie możliwości poręczeniowej funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. Projekt

o wartości ponad 16 mln zł, obejmujący udzielanie poręczeń kredytów dla MŚP z terenu

całego kraju, realizowany we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

2) 2005- nadal

Działalność poręczeniowa Spółki. Łączna wartość udzielonych poręczeń na koniec 2014

roku przekraczała 75 mln zł, realizowany we współpracy z Polską Agencją Rozwoju

Przedsiębiorczości.

 

3) 2010-2012

Profesjonaliści na trudne czasy. Projekt o wartości 1,7 mln zł, obejmujący przeszkolenie

700 osób w zakresie związanym z prowadzeniem i finansowaniem działalności

gospodarczej, realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego.

 

4) 2010-nadal

Dokapitalizowanie funduszu poręczeniowego w Łańcucie. Projekt o wartości

10 mln zł, obejmujący udzielanie poręczeń kredytów dla MŚP z terenu

woj. podkarpackiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim

Województwa Podkarpackiego.

 

5) 2010-2014

Powódź 2010 – program Ministerstwa Gospodarki w zakresie wsparcia przedsiębiorców

dotkniętych skutkami powodzi z terenu województwa podkarpackiego. W ramach

całego projektu Spółka udzieliła 633 pożyczek na łączną kwotę przekraczającą 28 mln

zł.

 

6) 2011 – 2013

Wsparcie inwestycji sektora MŚP oraz firm rozpoczynających działalność gospodarczą

poprzez pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt o wartości 4,8 mln zł, obejmujący udzielanie pożyczek dla MŚP z terenu woj.

kujawsko-pomorskiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Kujawsko-Pomorskim

Funduszem Pożyczkowym.

 

7) 2011-nadal

Wspieranie rozwoju MŚP. Działalność w ramach umowy o wspólnym przedsięwzięciu

podpisanej z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-Counterpart Found”,

polegająca na udzielaniu pożyczek MŚP na terenie całego kraju ze środków EFRWP-CF,

ze szczególnym uwzględnieniem woj. podkarpackiego. Pomoc udzielona w ramach tego

projektu przekracza 11 mln zł.

 

8) 2013-2015

Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach

inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim. Projekt o wartości

4,4 mln zł, obejmujący udzielanie pożyczek dla MŚP z terenu woj. mazowieckiego,

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

9) 2015-2016

Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach

inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim. POŻYCZKA dla START-UPÓW. Projekt

o wartości 2,17 mln zł, obejmujący udzielanie pożyczek dla MŚP w fazie START-UP z

terenu woj. mazowieckiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa

Krajowego.

 

Spółka przez 10 lat swojej działalności pomogła tysiącom przedsiębiorców na kwotę łączną

przekraczającą 133 mln. zł.

 

http://www.poreczeniakredytowe.pl/pozyczki/pozyczki-wrp

 

Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim.

Projekt unijny o wartości 4,4 mln zł, obejmujący udzielanie pożyczek dla MŚP z terenu woj. mazowieckiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

W ramach tego projektu Spółka udzieliła 60 pożyczek przedsiębiorcom w różnych stadiach rozwoju, którzy swoją działalność prowadzili na terenie województwa mazowieckiego.

 

 

www.jeremie.com.pl

 

NASI PARTNERZY:

< >

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

< >