Pożyczka inwestycyjna

Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm rozpoczynających działalność gospodarczą finansowane ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Wspierania Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (WRP)

Gwarantujemy:

 • finansowanie do 100% kosztów wartości przedsięwzięcia
 • brak konieczności posiadania wkładu własnego
 • uproszczoną procedurę uzyskania pożyczki
 • krótki czas rozpatrywania wniosku i uruchomienia środków
 • możliwość zabezpieczenia pożyczki poręczeniem Funduszu Poręczeniowego

Możesz wziąć pożyczkę inwestycyjną na następujących warunkach:

 • kwota pożyczki do 500 tys. zł
 • dopuszczalny 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału
 • okres spłaty - maksymalnie do 96 miesięcy dla pożyczki powyżej 300 tys. zł; do 60 miesięcy dla pożyczki do 300 tys. zł
 • odsetki naliczane i płatne w okresach miesięcznych
 • oprocentowanie:
 • 1) wg zmiennej stopy redyskonta weksli + marża nie większa niż 3,5% (działalność prowadzona dłużej niż 24 miesiące)
 • 2) wg zmiennej stopy redyskonta weksli + marża nie większa niż 5,5%                                 (działalność prowadzona krócej niż 24 miesiące)
 • Prowizja za udzielenie pożyczki: 1,5% do 2,5% (wysokość prowizji uzeleżniona od oceny ryzyka transakcji)

Kalkulator pożyczki inwestycyjnej:

Oblicz rate pożyczki
kwota pożyczki
0
50,000
100,000
ilość miesięcy
1
36
60
od
1,700,-
/m-c
Oprocentowanie 2%
Pomoc de minimis
Zasady rynkowe
Treści publikowane na stronach serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
Oblicz rate pożyczki
kwota pożyczki
0
40,000
50,000
ilość miesięcy
1
6
12
od
1,700,-
/m-c
Oprocentowanie dla p. WRP 5,25%
Treści publikowane na stronach serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
Oblicz rate pożyczki
kwota pożyczki
0
150,000
300,000
ilość miesięcy
1
36
60
od
1,700,-
/m-c
Oprocentowanie dla p. WRP 5,25%
Treści publikowane na stronach serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
X

Harmonogram spłat

Miesiąc Rata Część kapitałowa Część odsetkowa
Oblicz rate pożyczki
kwota pożyczki
0
150,000
300,000
ilość miesięcy
1
36
60
od
1,700,-
/m-c
Oprocentowanie dla p. WRP 5,25%
Treści publikowane na stronach serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
X

Harmonogram spłat

Miesiąc Rata Część kapitałowa Część odsetkowa

Pożyczka inwestycyjna

To pożyczka dla Ciebie, jeśli:

 • jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą
 • masz wolny zawód
 • prowadzisz działaność gospodarczą bądź dopiero ją rozpoczynasz
 • posiadasz zdolność do spłaty pożyczki
 • posiadasz określony cel wykorzystania pożyczki
 • posiadasz możliwość zabezpieczenia spłaty pożyczki

Pożyczkę możesz przeznaczyć na:

 • finansowanie inwestycji
 • rozwój firmy
 • zorganizowanie własnego miejsca pracy przez absolwenta (w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu)
 • wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych lub technologicznych, będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych
 • przedsięwzięcia bazujące na specyficznym potencjale lokalnym, a zwłaszcza na potencjale turystycznym regionu

Zabezpieczenia

 • obligatoryjnie: weksel in blanco + zabezpieczenie dodatkowe (uzgodnione i zaakceptowane przez Spółkę)

Więcej informacji na temat warunków udzielania pożyczek:

„Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o.
ul. Miedziana 3A lok. 22 00-814 Warszawa
Tel.: 22 890 98 00, 22 890 98 15
Fax: 22 890 98 03
biuro@poreczeniakredytowe.pl

Kontakt woj. podkarpackie:

„Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 7

37 -100 Łańcut

Tel. 0 17 225 23 28

Kontakt do Partnera w woj. kujawsko-pomorskim:

„Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 22

86-300 Grudziądz

tel. 0 56 461 23 77

NASI PARTNERZY:

< >

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

< >