Poręczenia kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Dla woj. podkarpackiego

W ramach projektu „Dokapitalizowanie Funduszu Poręczeniowego w Łańcucie” – współfinansowanie Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Poręczenie jest dla Ciebie, jeśli:

 • jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego
 • Twoja firma jest na etapie powstawania, wczesnej działalności (włącznie z kapitałem na rozruch) lub też rozszerza swoją działalność
 • posiadasz zdolność kredytową

Poręczamy wszystkie rodzaje kredytów związanych z działalnością gospodarczą:

 • kredyty inwestycyjne
 • kredyty obrotowe

Gwarantujemy:

 • podjęcie decyzji o udzieleniu poręczenia w ciągu maks. 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku

Udzielimy Ci poręczenia na następujących warunkach:

 • ważność poręczenia w okresie spłaty kredytu – maks. 5 lat
 • poręczenie do 80% kwoty kapitału przyznanego kredytu
 • wartość poręczenia w okresie jego trwania – maks. 80% wysokości aktualnych zobowiązań wynikających z zawartej umowy kredytowej
 • suma zobowiązań spółki Poręczenia Kredytowe z tytułu poręczeń udzielonych na rzecz jednego przedsiębiorcy – maks. 0,5 mln zł
 • jednorazowa prowizja 0,5% (pomoc de minimis)

Naszym celem jest:

 • wspieranie rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego
 • ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznego źródła kapitału poprzez poręczenia części zaciąganych przez nich zobowiązań
 • ułatwienie dostępu do kredytów przedsiębiorstwom, mającym zdolność kredytową lecz nie posiadającym odpowiedniego zabezpieczenia
 • współudział w tworzeniu miejsc pracy
 • wpływ na większe zainteresowanie banków finansowaniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zmniejszenie ryzyka występującego po stronie banków kredytujących

Całkowita wartość projektu wynosi 11.193.865,92 złotych

 

 Poręczamy kredyty/pożyczki banków i instytucji finansowych
Rozwiń pełną listę
 • Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.
 • Bank BGŻ S.A.
 • Bank DnB NORD Polska S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • SGB Bank S.A.
 • Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
 • Bank Spóldzielczy w Namysłowie
 • Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów
 • Bank Spółdzielczy w Białej
 • Bank Spółdzielczy w Branicach
 • Bank Spółdzielczy w Brańsku
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
 • Bank Spółdzielczy w Przysusze
 • Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
 • Bank Spółdzielczy w Strzyżowie
 • Bank Spółdzielczy w Suwałkach
 • Bank Spółdzielczy w Wolinie
 • Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
 • Bank Spółdzielczy w Żołyni
 • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie
 • Podkarpacki Bank Spóldzielczy z siedzibą w Sanoku
 • Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie
 • Nadsański Bank Spółdzielczy
 • Jurajski Bank Spółdzielczy w Niegowie
 • Fundacja "WAŁBRZYCH 2000" z siedzibą w Wałbrzychu
 • Fundacja Rozwoju Przedsiebiorczości z siedzibą w Suwałkach
 • Kujawsko Pomorski Fundszu Pożyczkowy Sp.zo.o.
 • Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
 • Rzeszowska Agnecja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • BIBBY FINANCIAL SERVICES Sp.zo.o.
 • Raiffeisen Bank Polska S.A

NASI PARTNERZY:

< >

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

< >