Wyjazd służbowy - zamknięcie biura

Finansowanie Lokalnych Grup Działania

Szanowni Państwo,

Spółka „Poręczenia Kredytowe” wprowadziła do oferty nowy produkt adresowany do Przedsiębiorców skupionych wokół Lokalnych Grup Działania.

Jest to pożyczka udzielana mikro-, małym lub średnim firmom, które uzyskały pomoc finansową z funduszy pomocowych i może być przeznaczona na sfinansowanie nakładów związanych z uruchomieniem, prowadzeniem lub rozwojem działalności gospodarczej (m.in. na finansowanie inwestycji, wspieranie przedsięwzięć rozwojowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych lub technologicznych, finansowanie wydatków obrotowych).

W ramach tej oferty Spółka oferuje także finansowanie pomostowe, finansowanie wkładu własnego Projektu lub finansowanie uzupełniające.

Finansowaniem może być objęte do 100% wartości przedsięwzięcia.

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie pod numerem telefonu (22) 890 98 00 lub z oddziałem w Łańcucie, numer kontaktowy (17) 225 23 28.

Chat

)
    is typing...

    Użyj poniższego formularza i napisz do nas.

    Wyślij wiadomość Cancel